Architektura islamska

Jest to bardzo szeroki dział, w którego skład wchodzą konteksty polityczne, społeczne, kulturowe oraz religijne. Z tych wszystkich aspektów architekci czerpali tworząc budynki należące do świata Islamu. W związku z tym takie budynki są niezwykle wyjątkowe i przepełnione różnego rodzaju czynnikami, jakie zostały wymienione wyżej. Budynki wchodzące w skład takiego świata miały bardzo duże znaczenie zarówno dla religii jak i polityki. Były w różnoraki sposób wykorzystywane. Musiały być przede wszystkim niezwykle reprezentatywnymi obiektami, które mogą się podobać i przyciągać uwagę. Na pewno wiec takie budynki odznaczały się wyjątkowym charakterem. Nie można było koło nich przejść obojętnie. Odznaczały się wielkim przywiązaniem do tradycji. Były niezwykle monumentalne i pełne przepychu. Przebywanie w takich budynkach wiązało się z dużym komfortem i przywilejem. Na pewno wiec architektura islamska jest godna uwagi. Warto się w nią zagłębić, jeśli chce się poznać podwaliny prawdziwej architektury, niezwykle zdobycznej i pełnej przepychu.

Leave a Reply