Rzeczoznawca majątkowy

Wymienić można wiele sytuacji, kiedy niezbędne jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. Ma to miejsce zawsze wtedy, kiedy w rachubę wchodzi oszacowanie wartości nieruchomości. Uprawnienia oraz obowiązki jakie posiada rzeczoznawca są ściśle określone przepisami. Specjalista ten sporządza wycenę nieruchomości nie tylko na potrzeby indywidualnych klientów. Jego usługi są nieodzowne np. wtedy, kiedy zachodzi konieczność odtworzenia kosztów danego obiektu budowlanego. W swojej pracy zarządca musi przestrzegać kodeksu etycznego i być stroną obiektywną. Jeżeli uzna, że z jakiś względów nie może być obiektywny, przysługuje mu prawo do tego, by odmówić sporządzenia wyceny nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba fizyczna, która zdobyła zawodowe uprawnienia. Konieczne jest złożenie państwowego egzaminu. Nie są to jednak jedyne kryteria jakim kandydat musi sprostać. Wyższe wykształcenie, studia podyplomowe (kierunek: wycena nieruchomości; o ile kierunek studiów magisterskich był inny), niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych – to najważniejsze wymogi. Licencjonowany rzeczoznawca musi figurować w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych. Uprawnienia nie są mu przyznawane dożywotnio. Może je stracić, jeśli nie przestrzega prawa i obowiązujących w zawodzie zasad.

Leave a Reply