Sztuka starożytnej Grecji

A jak architektura przedstawiała się w Starożytnej Grecji, której początek tan naprawdę dały już czasy egejskie? Najważniejszą informacją dotyczącą tego rodzaju architektury jest fakt, że powstał on zaraz po upadku sztuki określanej mianem okresu mykeńskiego – właśnie wtedy Grecy rozwijali się bardzo prężnie. Za czas początkowy rozwoju starożytnej sztuki wykonywanej przez greków uznaje się rok 1200 przed naszą erą, który trwał bardzo długo, bowiem aż do pierwszego wieku, również przed naszą erą. Choć Grecja przeżywała bardzo wiele trudnych chwil, na przykład najazdy Rzymian, to na szczęście ich wytwory artystyczne nie skończył się wraz z rzymskim podbojem. Artyści z prawdziwego zdarzenia, którzy charakteryzowali się przede wszystkim pasją tworzenia nadal robili to, do czego zostali stworzeni, a dzięki temu obecnie znana jest nam bardzo duża liczba ciekawych dzieł. Należą do nich między innymi wspaniałe rzeźby, które wywarły ogromny wpływ również na rozwój Rzymian. Dla ciekawości warto dodać, że grecka sztuka również dzieli się na kilka okresów, a więc okres archaiczny, klasyczny i hellenistyczny.

Leave a Reply